• homearrow-right
  • Filmyarrow-right
  • Lęk Przed Nieznanym, Czyli Dlaczego Horrory Zjawiska Paranormalne Nas Przyciągają

Lęk Przed Nieznanym, Czyli Dlaczego Horrory Zjawiska Paranormalne Nas Przyciągają

Lęk Przed Nieznanym, Czyli Dlaczego Horrory Zjawiska Paranormalne Nas Przyciągają
Autor Borys Wójcik
Borys Wójcik25.08.2023 | 8 min.

Od zarania dziejów ludzkość fascynowała się tym, co nieznane i niewytłumaczalne. Zjawiska, które wymykały się naszemu rozumieniu i pozostawały owiane aurą tajemniczości, budziły w nas równocześnie strach i pociąg. Dziś, choć nauka wyjaśniła już wiele zagadek otaczającego nas świata, pewne obszary wciąż pozostają nie do końca zgłębione. Właśnie tam rodzą się historie o duchach, demonach i innych paranormalnych istotach.

Ewolucyjne źródła lęku przed nieznanym

Lęk jako mechanizm przetrwania

Z psychologicznego punktu widzenia, lęk pełnił zawsze ważną funkcję adaptacyjną. Pozwalał naszym przodkom wykrywać zagrożenia i unikać niebezpieczeństwa. Silny strach przed nieznanym i niewytłumaczalnym był więc kluczowy dla przetrwania w nieprzyjaznym środowisku. Niejasne zjawiska budziły niepokój, jako że mogły świadczyć o obecności drapieżnika lub wrogów. Dlatego organizm uruchamiał mechanizmy obronne - było to dla naszych przodków kwestią życia i śmierci.

Nieznane jako potencjalne zagrożenie

Co więcej, ludzki umysł evolutionistycznie przystosowany jest do wykrywania wzorców. Każde odstępstwo od tego, co typowe i znane, postrzegamy jako potencjalne niebezpieczeństwo. Stąd bierze się nasz atawistyczny niepokój w obliczu niewytłumaczalnych zjawisk, które zdają się łamać prawa natury. Traktujemy je jak sygnał, że coś jest nie tak - że czai się tu być może zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa lub życia.

Paranormalne jako szczególnie niepokojące zjawisko

W szczególności to, co określamy mianem "paranormalne" wydaje się szczególnie niepokojące. Niewyjaśnione aktywności duchowe, objawy poltergeistu czy spotkania z demonicznymi istotami - tego rodzaju doświadczenia wykraczają poza znane nam prawa i zasady. Tkwi w nich pewna niewiadoma, która przeraża i intryguje zarazem. Stąd fascynacja opowieściami o zjawiskach paranormalnych i zainteresowanie horrorami, które je eksploatują.

Psychologiczne aspekty fascynacji horrorami

Poszukiwanie emocji i adrenaliny

Z psychologicznego punktu widzenia, fascynację horrorami można tłumaczyć poszukiwaniem emocji. Oglądanie strasznych scen działa jak zastrzyk adrenaliny - organizm mobilizuje się, by stawić czoła wyimaginowanemu niebezpieczeństwu. To bezpieczny sposób na silne pobudzenie i przeżycie ekscytujących wrażeń. Dla wielu osób filmy grozy czy opowieści o nawiedzonych miejscach są sposobem na rozładowanie napięcia i nudy codzienności poprzez kontrolowany strach.

Próba opanowania strachu w bezpiecznych warunkach

Dodatkowo, konfrontacja z przerażającymi treściami w bezpiecznych warunkach (np. oglądając horror w domu) może służyć próbie opanowania własnego lęku. Jest to rodzaj treningu radzenia sobie ze strachem, pozwalający oswoić się z własnymi reakcjami i nauczyć kontroli nad niepokojem. Tłumaczy to, dlaczego wielu ludzi pasjonuje się horrorami mimo negatywnych przeżyć z nimi związanych.

Zaspokojenie ciekawości wobec tajemniczych zjawisk

Wreszcie, zainteresowanie paranormalnym może wynikać z ciekawości poznawczej i chęci zgłębienia niewyjaśnionych zjawisk. Choć racjonalnie nie wierzymy w istnienie duchów, to gdzieś w podświadomości drzemie chęć poznania tego, co nie do końca daje się pojąć. Stąd fascynacja tajemniczymi, mrocznymi historiami - są one pokarmem dla wyobraźni i pretekstem do zgłębiania niezbadanych obszarów rzeczywistości.

Społeczny wymiar zainteresowania zjawiskami paranormalnymi

Dyskusje i wymiana doświadczeń w grupie

Zainteresowanie zjawiskami paranormalnymi ma też wymiar społeczny. Opowiadanie strasznych historii i wspólne przeżywanie grozy jest sposobem na integrację i budowanie więzi w grupie. Rozmawianie o niewyjaśnionych zjawiskach, dzielenie się przerażającymi doświadczeniami służy nawiązywaniu głębszych relacji opartej na zaufaniu.

Okazywanie odwagi i dzielenia strachu z innymi

Ponadto, wspólne oglądanie horrorów czy odwiedzanie nawiedzonych miejsc pozwala na bezpieczne okazywanie odwagi w grupie. Towarzyszące temu wzajemne wsparcie pomaga przezwyciężyć lęki i buduje poczucie jedności. Przeżywanie strachu łączy i pozwala na budowanie głębokich relacji w oparciu o podzielane emocje.

Poczucie wspólnoty i przynależności

Ogólnie rzecz biorąc, wspólne zainteresowanie zjawiskami paranormalnymi zaspokaja też potrzebę przynależności do grupy. Łączą nas podobne fascynacje, lęki i motywacje. Dyskutując o niezbadanych zjawiskach, tworzymy swoistą wspólnotę wtajemniczonych, co zacieśnia więzi i pozwala zaspokoić społeczną potrzebę afiliacji.

Psychologiczna funkcja horrorów i zjawisk paranormalnych

Wentyl bezpiecznego wyrażania negatywnych emocji

Co więcej, horrory i opowieści o zjawiskach paranormalnych pełnią też istotną funkcję psychiczną, pozwalając na bezpieczne odreagowanie skrywanych lęków i frustracji. Groteskowe demony czy mordercze duchy są uosobieniem naszych wewnętrznych obaw i nierozwiązanych konfliktów. Ich symboliczna konfrontacja na ekranie lub w książce jest rodzajem wentyla dla negatywnych emocji.

Odwracanie uwagi od realnych problemów

Jednocześnie fascynacja fikcyjnymi potworami pozwala na chwilowe odwrócenie uwagi od rzeczywistych trosk i życiowych problemów. Zanurzenie się w świecie paranormalnym działa jak swego rodzaju ucieczka od codzienności, dając wytchnienie od natłoku realnych zmartwień. Dlatego horrory potrafią tak absorbować - odciągają od tego, co niepokoi w prawdziwym życiu.

Zaspokojenie potrzeby emocjonalnego pobudzenia

Wreszcie, sięganie po thrillery czy historie o duchach można tłumaczyć też po prostu potrzebą stymulacji emocjonalnej. Silne pobudzenie wywołane przez strach działa na naszą psychikę pobudzająco. Dostarcza adrenaliny i silnych wrażeń, pozwalając przeżyć skrajne emocje bez narażania się na realne niebezpieczeństwo. Dla wielu jest to kluczowa motywacja sięgania po tego typu rozrywkę.

Estetyczny aspekt opowieści o zjawiskach paranormalnych

Motyw tajemnicy w sztuce i literaturze

Ponadto, zainteresowanie paranormalnym ma też wymiar estetyczny i artystyczny. Motyw tajemnicy od wieków pociągał artystów jako źródło natchnienia. Duchy, demony i zjawiska wykraczające poza znane prawa pojawiają się w wielu dziełach sztuki jako uosobienie tego, co niewyrażalne i nieskończone. Fascynują swą enigmatycznością i metaforycznym potencjałem.

Groza jako źródło wzniosłości i piękna

Ponadto, uczucie grozy może też mieć wymiar estetyczny. Zgodnie z koncepcją "wzniosłości" w sztuce, konfrontacja z tym, co przerażające prowadzi jednocześnie do przeżycia piękna. Groza uruchamia wyobraźnię i pozwala doświadczyć granic poznania, prowadząc do metafizycznych przemyśleń. Stąd pociąg do tego typu motywów w sztuce.

Archetypiczne symbole i metafory

Ostatecznie, istoty paranormalne odwołują się też do pradawnych lęków i symboli zakorzenionych w podświadomości. Jako wcielenia archetypicznego Zła przemawiają do wyobraźni i angażują emocjonalnie na poziomie głębokich, nieświadomych skojarzeń. Dlatego też odgrywają istotną rolę w sztuce jako nośniki znaczeń metaforycznych.

Paranormalne w popkulturze i mediach

Oddziaływanie popkultury na zainteresowanie zjawiskami paranormalnymi

Nie bez znaczenia jest też rola, jaką motywy paranormalne odgrywają we współczesnej kulturze masowej. Książki, filmy, seriale i gry często eksploatują wątki związane z duchami, poszerzając naszą wiedzę na ich temat i stymulowanie wyobraźnię. Popkultura przyczynia się do popularyzacji tego typu zjawisk i wzmacnia zainteresowanie nimi.

Seriale, filmy i gry wykorzystujące motyw duchów

Wystarczy wspomnieć choćby o takich produkcjach jak „Nawiedzony dom na wzgórzu”, „Obecność”, „Insygnia”, „Gra o Tron” czy gry „Silent Hill”, w których kluczową rolę odgrywają demoniczne istoty. Tego typu przekazy, z racji swojej popularności, znacząco umacniają paranormalne w mainstreamie i zakorzeniają je w zbiorowej wyobraźni.

Internet jako źródło historii o zjawiskach paranormalnych

Na koniec warto dodać, że w czasach Web 2.0 to właśnie Internet stał się centrum wymiany informacji na tematy paranormalne. Portale, fora i media społecznościowe umożliwiają błyskawiczną wymianę relacji, teorii i przemyśleń na temat niewyjaśnionych zjawisk. Opowieści tego typu rozprzestrzeniają się dziś głównie online, napędzając spiralę zainteresowania zagadnieniami z pogranicza nauki.

Podsumowanie

Podsumowując, fascynację zjawiskami paranormalnymi i horrorami można tłumaczyć wieloma czynnikami. Począwszy od atawistycznego lęku przed nieznanym, poprzez psychologiczną i społeczną funkcję przeżywania kontrolowanego strachu, aż po estetyczny i artystyczny wymiar motywu grozy. Niezależnie od źródeł, tematyka ta od wieków pobudza wyobraźnię i angażuje emocjonalnie, a we współczesnej popkulturze raczej zyskuje, niż traci na popularności. Być może kryje się w tym potrzeba konfrontacji z własnymi lękami w bezpieczny, symboliczny sposób lub też chęć zgłębienia ostatnich niezbadanych obszarów rzeczywistości. Jakkolwiek by nie tłumaczyć tego zjawiska, pociąg do tego, co tajemnicze i mroczne, wydaje się nieodłączną częścią ludzkiej natury.

Najczęściej zadawane pytania

Jest to złożone zjawisko, ale jednym z powodów jest poszukiwanie silnych wrażeń i adrenaliny. Kontrolowany strach daje bezpieczną dawkę emocji.

Z racjonalnego punktu widzenia większość ludzi nie wierzy w istnienie duchów czy demonów. Jednak w wyobraźni i na poziomie emocjonalnym te tematy wciąż pobudzają i angażują.

Bo pozwalają bezpiecznie przeżyć silne emocje, dają ujście dla skrywanych lęków i frustracji oraz angażują wyobraźnię.

Najczęściej są to rzekome aktywności duchowe (poltergeist), widzenia fantomów, opętania, kontakty z zaświatami, działanie klątw itp.

Nauka stara się znaleźć logiczne wyjaśnienia dla tych zjawisk, ale pewne obszary wciąż pozostają tajemnicą i przedmiotem badań.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Wybór idealnego fotela do gabinetu psychologa
  2. Firany laserowe - jak wybrać najlepsze wzory i długości?
  3. Oświetlenie w Służbie Suspensu - Jak Gra Światłem i Cieniem Wzmaga Napięcie w Horrorze
  4. Religia i Wiara Wobec Nadprzyrodzonych Zagrożeń w Horrorach
  5. Imitacja belki drewnianej ze styropianu - łatwe wyróżnienie stylu wnętrza
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Borys Wójcik
Borys Wójcik

Cześć! Jestem pasjonatem kina od dziecka i uwielbiam dzielić się swoją miłością do filmów oraz seriali z innymi. Na tym blogu znajdziesz recenzje najnowszych produkcji, ciekawe analizy filmowych trendów i wiele więcej. Odkrywaj ze mną fascynujący świat kinematografii i poznawaj nowe tytuły, które warto obejrzeć. Razem odkryjemy, dlaczego film to sztuka, która potrafi poruszyć serca i umysły.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły